ADVENTNÍ KARMA JÓGA

💰Výtěžek ze všech 4 plánovaných lekcí poputuje v plné výši na podporu neziskové organize Dům pro Julii.

Vedení adventních lekcí, se bez nároku na honorář, ujmou vaši oblíbení lektoři Yoga House, které vám v jednotlivých týdnech odtajníme 

Těšíme se na vás, poprvé již tuto neděli v 10:00. Na lekci se můžete přihlásit přes náš rozvrh na https://yogahouse.isportsystem.cz/#activity9324