Vyberte stránku

Čakra jóga

Míra obtížnosti:  •••••

Čakry jsou psychoenergetická centra, ve kterých se kříží a sdružují energetické kanály, nádí, kterými proudí naše životní energie, prána. Tyto energetické pleteně se nachází na pomezí našeho fyzického a pránického těla.

V těle rozlišujeme 7 základních čaker, z nichž je každá odpovědná za určitou oblast emocionálních i tělesných projevů. Jejich dysfunkce se může promítnout až do našeho zdravotního stavu, což zažíváme jako nemoc, deprese, nelibost, chronickou únavu, neschopnost milovat, strach a další projevy.

Čakra jóga se skrze ásany, mantry a meditaci propracovává k očištění nádí a rozvinutí čaker, které pak mohou správně pracovat a umožní nám rozvoj našeho vědomí v místě jejich působení. Pokud rozvineme a zharmonizujeme všech 7 čaker, otevírá se cesta k pochopení nejen sebe sama, ale všeho, co nás obklopuje, a spočinutí v nekonečné blaženosti a všeobjímající lásce. 

Čakra jóga je specifická a velice jemná jóga, která otevírá staré špatně zhojené rány a do podvědomí potlačená traumata, což se často projevuje emocionálním vichrem. Není neobvyklé, že citlivější jedinci si mohou znovu prožít bolest, kterou ukrývali ve svém nitru, a proto je vhodné být i na tuto možnost připraven.