Meditace

Míra obtížnosti:  ••••

Samádhi, neboli cvičení v umění  koncentrace představuje esenci jakékoliv meditační praxe napříč
duchovními tradicemi Východu. Jednotlivé lekce Vás pečlivě provedou koncentračními cvičeními od
bdělého uvědomování, přes postupné vstupování do meditačních vnorů, až po práci s vlastními pocity,
myšlenkami a tělesnými procesy. Součástí těchto lekcí bude také praxe Brahmavihára neboli „vznešený
příbytek“, v rámci něhož budeme pěstovat doporučené stavy mysli jakými jsou mettá – nepodmíněná
milující laskavost, karuná – soucit ke všem bytostem bez rozdílu a úsilí být užitečný sám sobě i ostatním,
muditá – radost z radosti druhého, upekkhá – vyrovnanost, klidná mysl.

Každá hodina je rozdělena do několika částí a nabízí každému praktikujícímu najít si svou vlastní cestu.
Meditace probíhají v sedě i v chůzi. Každá hodina je citlivě zaměřena na individuální potřeby
meditujících.