Natália Bobáková

Pre mňa je joga radosť z pohybu. Spojenie tela a duše. Krása sebapoznania, pochopenie vlastnej podstaty. Joga je prítomnosť. Jednoduchosť, ktorá sa prenáša do života. Vedomé dýchanie a láska.