Vyberte stránku

Vnitřní jóga

Míra obtížnosti:  ••••

Vnitřní jógou přistoupíme k józe v jejím, pokud možno, tradičním pojetí. 

Přístup a vedení je orientováno směrem dovnitř, k sobě samému. Jde o individuální a primárně prožitkovou zkušenost, kterou se učíme pozorovat a které se učíme důvěřovat. 

Na rozdíl od moderních (čti módních) směrů jógy, není vnitřní jóga toliko orientována na fyzické pozice – ásany. Fyzické tělo se stává pouze prostředkem k hlubšímu pozorování a rozlišování. Její praktikování se neomezuje pouze na cvičení na podložce, ale stává se cestou a v jistém slova smyslu životním rámcem. 

Důležitou součástí lekcí je sdílení a kultivace schopnosti pojmenovat a vyjádřit se, co prožíváme. Bez upřímného a pravdivého sdílení vlastní zkušenosti není možno nechat vzniknout dialogu (vnějšího i vnitřního), který je stěžejním nástrojem těchto lekcí. 

Vnitřní jógu povede v našem studiu Lucie Chocholová. A proč právě ona?

“S tímto druhem praxe jsem se poprvé setkala na školení jógových instruktorů v roce 2012. Je těžké popsat, co se tehdy ve mě odehrálo, ale po mnoha letech cvičení jógově gymnastických směrů mi to dalo nový vítr do plachet. Trvalo mi 6 let, než jsem našla sílu a odvahu začít tuto metodu sdílet s veřejností.

Vždy jsem se zajímala o jemnější jógové přístupy – koncentrační a meditační techniky. Nikdo mi ovšem nevysvětlil, nebo jsem to prostě nebyla schopna racionálně pochopit, jaký je rozdíl mezi tím, když medituji, když se soustředím nebo když spím či relaxuji. Teprve jemným vedením mojí učitelky, Michaely Svatošové, jsem si postupně na mnoho různých stavů vědomí sáhla a až na základě svojí vlastní zkušenosti a jasného pojmenování prožitku v ní, jsem věděla … to bylo ono.

Mým osobním přáním a motivací, proč se tomuto směru věnuji, je učení se schopnosti vědomého rozlišování, pochopení záměrů mé činnosti, sebepoznání, motivačních činitelů. Nepřekrývat své slabé a temné stránky těmi dobrými, nesnažit se být lepší, než doopravdy jsem. Přijímat se skromností své kvality a s odvahou své slabosti.

Ráda s vámi budu vše sdílet, ale učitele v sobě musíme najít každý sám.”

Lucka Chocholová